Sousedé
Nalezeno nemovitostí: 65
Prodej louky, 71228m2Červený Kostelec - Bohdašín

Prodej rodinného domu v obci Bohdašín nad Olešnicí s přilehlými pozemky o velikosti 71228 m2. Pozemek o velikosti 932 m2 na kterém dům stojí je veden jako stavební pozemek, cca. 15.000 m2 tvoří les a ostatní plocha je vedena v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Dům byl postaven v r. 1983 a v roce 2015 byl instalován nový elektrokotel. V roce 2006 byla ve vejmínku vybudovaná bytová jed

Cena: 9.500.000 Kč (133,- Kč za metr)
Prodej stavební parcely, 2212m2Meziměstí - Ruprechtice

Nabízíme k prodeji pozemek k výstavbě rodinného domu o celkové výměře 2212m2. Pozemek se nachází v klidné části obce Ruprechtice, v malebné krajině CHKO Broumovska, známé především svými rozsáhlými skalními městy, téměř nenarušenou přírodou a unikátní církevní a lidovou architekturou. Jedná se o soubor celkem 2 pozemků - parc. č. 164/3 a 1766, na kterých je dle územního plánu možné postavit rodi

Cena: 2.212.000,- Kč, (1.000,- Kč za metr)
Prodej zahrady, 790m2Zaloňov

Prodej, zahrada, 790 m2, Zaloňov u Jaroměře

Cena: 692.500 Kč (877,- Kč za metr)
Prodej stavební parcely, 4232m2Broumov - Rožmitál

Nabízíme Vám ke koupi pozemek v katastrálním území Rožmitál, vedeném na LV 1825 o výměře 4232 m2 a podíl na pozemku č.p. 1607/1. Parcela č. 707/3 - o výměře 4232 m2 (ovocný sad). Část pozemku se nachází v územním plánu jako plocha smíšená obytná (cca 900m2). V tomto případě územní plán umožňuje širší přípustné využití pozemku. Např.: stavbu ubytovacího zařízení, stavby pro podnikání (nerušící) a

Cena: 549.000 Kč (130,- Kč za metr)
Prodej ostatní, 5185m2Teplice nad Metují

Nabízíme k prodeji dva pozemky o výměře 5 185 m2 v obci Horní Teplice, která je část města Teplice nad Metují v okrese Náchod. Nachází se na severu Teplic nad Metují. Pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí jako ostatní plocha a orná půda. Pozemky jsou částečnou výměrou zapsány v LPIS s možností uplatnění dotace. V současné době jsou obhospodařovány bez nájemního vztahu. Horní Teplice je tak

Cena: 181.500 Kč
Prodej ostatní, 5235m2Hořenice

Nabízíme k prodeji pozemek o výměře 5 235 m2 v obci Hořenice. Jedná se o prodej pozemku, jehož částečnou hranici kopíruje koryto vodní plochy. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Není zatížen žádným omezením vlastnických ani jiných práv. Obec Hořenice se nachází v okrese Náchod, kraj Královéhradecký. Rozkládá se podél toku řeky Labe, na východě se nachází Jaroměřský ryb

Cena: 499.000 Kč
Prodej louky, 1315m2Teplice nad Metují - Lachov

Předmětem prodeje je pozemek o výměře 1 315 m2 na okraji obce Lachov. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost. Nachází se na levém břehu řeky Metuje nedaleko průmyslové části obce. Lachov je část města Teplice nad Metují v okrese Náchod. Město Teplice nad Metují se nachází v geomorfologickém celku Broumovská vrchovina, celé jeho území patří do CHKO Broumovsko. Oblast je s

Cena: 127.000 Kč
Prodej zemědělské půdy, 29954m2Teplice nad Metují

Nabízíme k prodeji zemědělské pozemky o celkové výměře 29 954 m2 v obci Dolní Teplice. Pozemky jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost a ostatní plocha. Obec Dolní Teplice je součástí města Teplice nad Metují v okrese Náchod. Oblast je situována v malebném údolí na horním toku řeky Metuje v blízkosti státní hranice s Polskem. Celé území města patří do CHKO Broumovsko a turis

Cena: 1.291.000 Kč (43,- Kč za metr)
Prodej ostatní, 2273m2Meziměstí

Nabízíme k prodeji pozemek o výměře 2 273 m2 v obci Vižňov. Pozemek se nachází nedaleko zástavby jihozápadně od intravilánu obce. V katastru nemovitostí je veden jako vodní plocha. Vzhledem ke svému charakteru je vhodný pro vybudování rybníka či tůně. Vižňov je vesnice v okrese Náchod, jedna ze šesti částí města Meziměstí. Nachází se 2 km severně od tohoto města na úpatí Javořích hor. Oblast leží

Cena: 81.900 Kč
Prodej ostatní, 1627m2Dolany

V obci Svinišťany nabízíme k prodeji dva pozemky o celkové výměře 1 627 m2. Dle katastru nemovitostí jsou vedeny jako ostatní plocha a lesní pozemek. V současné době nejsou zatíženy žádným pachtovním vztahem. Obec se nachází mezi městy Jaroměř a Česká Skalice v Královéhradeckém kraji. Název katastrálního území je též Svinišťany. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Cena: 236.000 Kč
Prodej louky, 4980m2Bezděkov nad Metují

Prodej pozemku 4 980 m²

Cena: 650.000 Kč
Prodej ostatní, 28977m2Meziměstí

Nabízíme k prodeji pozemky o celkové výměře 28 977 m2 ve městě Meziměstí. Předmětem prodeje je soubor tří pozemků, které se nachází v průmyslové části města. Dle územního plánu se pozemky nachází v ploše smíšené nezastavěného území na II. třídě ochrany, navazují na plochu výroby. Jižní hranice jednoho pozemku z části kopíruje řeku Stěnavu. Dle katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako trvalý

Cena: 1.990.000 Kč (69,- Kč za metr)
Prodej stavební parcely, 1771m2Chvalkovice - Miskolezy

Prodej pozemku pro bydlení - Chvalkovice - Miskolezy

Cena: 1.995.000 Kč (1.126,- Kč za metr)
Prodej stavební parcely, 1066m2Meziměstí

Prodej stavebního pozemku o výměře 1 066 m2 v Meziměstí u Broumova. Jedná se o klidnou lokalitu zvanou Jiráskova čtvrť, kde okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy. Pozemek je územním plánem určený k zastavění s hlavním využitím \"bydlení v rodinných domech\". Parcela je mírně svažitá, orientovaná na JZ. Inženýrské sítě (elektřina a plyn) jsou na pozemku, kanalizace a vodovod jsou v příjezdové

Cena: 1.130.000 Kč (1.060,- Kč za metr)
Prodej stavební parcely, 940m2Velké Petrovice

Stavební pozemky od 940m2 v obci Velké Petrovice

Cena: 909.920,- Kč, (968,- Kč za metr)
Prodej stavební parcely, 1629m2Martínkovice

Nabízíme Vám ke koupi pozemek v katastrálním území Martínkovice, LV 38, podíl 1/2 o výměře 1629 m2. Jedná se o prodej podílu, nikoliv 100% vlastnictví. Pozemky jsou vedené v územním plánu jako plochy smíšené obytné-venkovské. Parcela č. 202/2 - o výměře 1630m² (Trvalý travní porost) Parcela č. 202/3 - o výměře 1627m² (Trvalý travní porost) Jsme přímí majitelé pozemku, neplatíte tedy žád

Cena: 899.000 Kč
Prodej stavební parcely, 1348m2Broumov - Rožmitál

Nabízíme Vám ke koupi pozemek v katastrálním území Rožmitál, vedeném na LV 1825 o výměře 1348 m2. Parcela č. 613/1 - o výměře 1348 m2 (trvalý travní porost). Pozemek se nachází v územním plánu jako plocha smíšená obytná. V tomto případě územní plán umožňuje širší přípustné využití pozemku. Např.: stavbu ubytovacího zařízení, stavby pro podnikání (nerušící) atd. (veškerý výčet viz. výstřižek z úz

Cena: 609.000 Kč (452,- Kč za metr)
Prodej stavební parcely, 1333m2Velký Třebešov

Prodej pozemku o výměře 1 333 m2 ve Velkém Třebešově u České Skalici. Pozemek je zahrnut v územním plánu do ploch venkovských, se specifikací pro tuto lokalitu označenou jako Z8. V nezpevněné komunikaci je veden vodovodní řád a na vedlejší pozemek je přivedena kanalizace. Více informací rádi poskytneme v naší RK. Jedná se o budoucí investiční příležitost. Zak.č. NA22351H

Cena: 870.000 Kč (653,- Kč za metr)
Prodej stavební parcely, 1266m2Zaloňov

Prodej pozemků s celkovou výměrou 1266 m2 v obci Zaloňov, k.ú. Horní Dolce, nedaleko Jaroměře. Pozemky jsou územním plánem určeny k zástavbě - plochy smíšené, venkovské obytné zástavby. Pozemky se nachází v centru obce, jsou z části oploceny, je zde přípojka vody a elektřiny, dvě vjezdové brány, jedna z hlavní komunikace a druhá z boční strany. Za stodolou je studna, která se už delší dobu nevyuží

Cena: 1.590.000 Kč (1.256,- Kč za metr)
Prodej komer. účely, 779m2Česká Skalice

Prodej pozemku o výměře 779 m2, vedený v katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemek je v územním plánu České Skalice veden jako plocha k úmístění staveb pro výrobu a skladování - lehký průmysl s označením plochy Z02. Bližší specifikaci územního plánu rádi poskytneme v naší RK. Zak.č. NA22209H

Cena: 670.000 Kč (860,- Kč za metr)

© 2024 Sousedé