Sousedé
(1/13)
DJI_0272
4 990 000 Kč
Přepočet na m2:
3.463 ,-Kč/m2
ID nemovitosti:00977
Plocha pozemku:1.441 m2
Datum aktualizace:22. dubna 2024

Popis nemovitosti

Nabízíme Vám k prodeji nádherný pozemek v klidné části Bílovic nad Svitavou.Na pozemku (parcela 995/1, dle ÚP lokalita BR24) bude reálné realizovat stavbu RD od roku 2026. Návrhová plocha BR 24 je podmíněna pořízením územní studie ÚS2 ve lhůtě do 4 let od nabytí účinnosti změny č. 2 ÚP Bílovice n.S., tzn. do 22.06.2026. Studie zastavitelné plochy v lokalitě Pod Časnýřem (plochy BR22, BR24, BR61) bude primárně řešit:- dořešení urbanistické koncepce zástavby plochy (struktura zástavby, parcelace), s přihlédnutím k existujícím limitům využití území, posouzení optimální intenzity zástavby - upřesnění intenzity zástavby – velikost stavebních pozemků min. 1200 m2 - vymezení veřejných prostranství (§7 odst. 2 vyhl.č. 501/2006 Sb., v platném znění) o výměře alespoň 2000 m2 u plochy BR22 a 700 m2 u plochy BR24- ověření dopravní obsluhy, včetně příjezdních komunikací a ploch pro dopravu v klidu - koordinaci polohy inženýrských sítí, dořešení zásobování požární vodou - ÚS1 posoudí propojení ulic Táborské návrší s bezejmennou ulicí vedenou od silnice II/383 Bílovice-Pozořice-Holubice, s dopravním napojením na tuto ulici v blízkosti plochy BR20 - Obě studie dořeší rovněž obsluhu ploch technickou infrastrukturou s tím, že bude akceptován požadavek na zaokruhování vodovodu a co nejjednodušší technické řešení odkanalizování.KOUPĚ pozemku je tedy skvělou investicí do blízké budoucnosti.

Základní údaje

ID nemovitosti
00977

Poloha na mapě

Foto - Petr Matoušek
Petr Matoušek
Zobrazit
kontakt
Frami Real

© 2024 Sousedé