Sousedé
(1/13)
Cena na dotaz
Poznámka k ceně: info v kanceláři
ID nemovitosti:N04132
Plocha pozemku:1.362 m2
Datum aktualizace:26. září 2023

Popis nemovitosti

U stanice metra Palmovka, na rohu ulic Sokolovská a U Balabenky stavební pozemky určené pro developerský projekt. Pozemky navazují z ulice Sokolovská na historickou zástavbu činžovních domů.

Výměra pozemků: 1.362 m2

Územní plán: všeobecně smíšené území SV

Hlavní využití: plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území.

Přípustné využití: polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s převažující funkcí od 2. NP výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního funkčního členění s obchodním parterem) atd.

Územní rozhodnutí: dne 13.7.2006 bylo vydáno Územní rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební povolení: dne 29.1.2007 bylo vydáno Rozhodnutí o povolení stavby bytového domu o 2 PP a 9 NP (poslední dvě NP jako ustupující). Podle tohoto Rozhodnutí, mělo být v 1.PP a 2.PP celkem 66 parkovacích stání. V parteru měla být občanská vybavenost a ve vyšších podlažích 59 bytů. Na úrovni 1.NP se předpokládala hmota o rozměrech 48,7 x 18,8 m, v dalších úrovních NP o rozměrech 41,1 x 19,3 m.

Dne 8.1.2009 bylo vydáno Rozhodnutí o prodloužení platnosti Rozhodnutí o povolení stavby.

Platnost stavebního povolení: dle sdělení Městské části Prahy 8, odboru územního rozvoje a výstavby č.j. MCP8 183349/2022 ze dne 4.5.2022 nebyla výstavba zahájena a uplynutím lhůty platnosti stavebního povolení dnem 1.1.2013 pozbyla výše uvedená rozhodnutí platnosti a stavebník pozbyl titulu práva stavby.

Pozemky budou prodány ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídce.
Nejzazší termín pro předložení závazných nabídek je stanoven na 16.10.2023 do 16.00 hod.

Základní údaje

ID nemovitosti
N04132
Celková plocha
1362m2

Poloha na mapě

Foto - Lenka Kubešová DiS.
Lenka Kubešová DiS.
Zobrazit
kontakt
NAXOS a.s.

© 2023 Sousedé