Sousedé
21 988 460 Kč
ID nemovitosti:31174
Plocha pozemku:7.354 m2
Datum aktualizace:13. července 2024

Popis nemovitosti

Investiční Příležitost: Atraktivní Stavební Pozemek v Přešticích u Plzně

Předmětem prodeje je pozemek ideálně situovaný v Přešticích u Plzně. Tento pozemek se nachází nedaleko hlavní komunikace s výjezdem na Plzeň a nabízí vynikající dopravní dostupnost i z centra města.

Město Přeštice, s dynamickým rozvojem a 7 200 obyvateli, leží přibližně 20 km jižně od krajského města Plzně. Díky rychlostní komunikaci propojující toto město s Plzní s dojezdem cca 10 minut, přináší zajímavý potenciál pro investory, kteří chtějí investovat do nemovitostí s perspektivou budoucího rozvoje.
Pozemek s parcelním číslem 2546 má rozlohu 7 354 m2 a nabízí výjimečný potenciál pro budoucí zhodnocení investice.
PODMÍNKY VÝSTAVBY : Pozemek parc.č. dle KN 2546 v k.ú. Přeštice se dle ÚP nachází mimo zastavěné území, v ploše změn,
ozn. Z29a BI, funkčního využití bydlení v rodinných domech - městské a příměstské“ (BI), pro kterou
jsou ÚP stanoveny závazné funkční regulativy a prostorové uspořádání:
BI plochy bydlení - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
Hlavní využití:
• rodinné domy včetně doplňkových staveb, se zahradami okrasnými a užitkovými;
Přípustné využití:
• stavby pro rekreaci;
• související dopravní a technická infrastruktura;
• občanské vybavení lokálního významu, nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení;
• sportovní hřiště a dětská hřiště lokálního významu nerušící obytnou funkci;
• veřejná prostranství, zeleň, drobné vodní plochy;
Pozemek parc.č. dle KN 2546 v k.ú. Přeštice byl dále zařazen do ploch, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, ozn. DP01 - zastavitelná plocha Z29a a dále byl
zařazen do ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
ozn. ÚS01 Z29a.


Pro bližší informace či domluvení prohlídky a pozemku mě prosím kontaktujte. Ev. číslo: 31174. Bližší informace Vám sdělí Marcel Jelínek, 728 915 479, ready@home4people.cz

Základní údaje

ID nemovitosti
31174
Celková plocha
7354m2

Poloha na mapě

Foto - Marcel Jelínek
Marcel Jelínek
Zobrazit
kontakt
Home 4 People

© 2024 Sousedé