Sousedé
(1/25)
nebyla stanovena
ID nemovitosti:368104
Plocha pozemku:9.574 m2
Datum aktualizace:27. února 2024

Popis nemovitosti

Pozemek (9574 m2) v obci Vražné - Hynčice s bytovým domem se čtyřmi byty 2+1 (2 x cca 48 m2, cca 51 m2, cca 54 m2). Vymezení BJ bude řešeno v průběhu prodeje prohlášením vlastníka. K bytům jsou dva sklepní prostory (po cca 12 m2). Střecha sedlová z pálených tašek kryje půdu (cca 123 m2) přístupnou ze společných prostor. Na pozemku BD je kotelna na TP. BD má 2 komíny se 4 průduchy pro lokální zdroje bytů. Na pozemku je jímka, garáž, pergola, bazén a zahrada se vzrostlými stromy. Zbylá část pozemku je v KN vedena jako zahrada. K bytům lze pronajmout pozemky a drobné stavby ve vlastnictví majitele (nejsou součástí prodeje), nebo pozemek SPÚ, na jehož pozemku se nachází i studna k BD. Příjezdová komunikace je obecní Územním plánem Vražné vedena jako veřejné prostranství. Dům je zděný vč. spodní stavby a základů. Vstupní dveře domu a okna bytů jsou plastová s izolačními dvojskly. Nabízené nemovitosti jsou dle ÚP Vražné ve funkční ploše BV.
Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech
Přípustné využití:
- domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, stacionáře
- občanské vybavení, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše
- parky a veřejná zeleň včetně dětských hřišť
- veřejná prostranství
- stavby veřejné nebo související dopravní a technické infrastruktury
- parkoviště do 10 míst
- jednotlivé garáže
- fotovoltaické elektrárny na stávajících nebo navržených stavbách
- stavby drobné doprovodné a sakrální architektury, zeleň, vodní toky a plochy, protipovodňové, retenční a protierozní opatření
Podmíněně přípustné využití:
- plochy staveb pro rodinnou rekreaci – výhradně přeměnou objektů původní zástavby
- stavby pro zemědělství a nerušící výrobu, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení v okolním území a které s rodinnými domy tvoří hospodářský celek
Nepřípustné využití:
- bydlení v bytových domech
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu a skladování
Podmínky prostorového uspořádání v zastavitelných plochách:
- připouští se zástavba o výšce do 2 běžných nadzemních podlaží, přípustné je obytné podkroví
- Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,4
Podmínky prostorového uspořádání ve stabilizovaných plochách:
- zástavba území (zejména zástavby proluk, přístavby a nástavby) bude odpovídat převažujícímu charakteru a struktuře zástavby dané plochy (např. budou respektovat stávající stavební čáru, historickou strukturu obytných a hospodářských stavení, rekreační charakter vnitrobloků) a jejich výška bude maximálně o 1 typické nadzemní podlaží vyšší než převažující zástavba území
- koeficient zastavění se zde nestanovuje
Na zastavěný stavební pozemek nemovitosti zasahuje koridor plánovaného trasování veřejné technické infrastruktury, konkrétně koridor VN pro dlouhodobě uvažovanou stavbu jaderné elektrárny v katastru obce Blahutovice.

Základní údaje

Dopravní spojení
AutobusSilniceDálnice
Elektrický proud
230 V400 V
Zavedené inž. sítě
Telefon
Způsob vytápění
Lokální - tuhá palivaÚstřední - tuhá paliva
Vybavení bytu
Částečně vybaveno
ID nemovitosti
368104
Celková plocha
9574m2
Užitná plocha
183m2
Foto - Ing., Ing. arch. Bohuslav Kunat
Ing., Ing. arch. Bohuslav Kunat
Zobrazit
kontakt
RE/MAX MONARCHA

© 2024 Sousedé