Sousedé
(1/3)
5 880 160 Kč
Poznámka k ceně: včetně provize právních i finančních služeb
ID nemovitosti:N00953
Plocha pozemku:11.308 m2
Datum aktualizace:8. února 2024

Popis nemovitosti

Nabízíme k prodeji soubor pozemků v katastrálním území Citice o celkové rozloze 11.308m2. Jedná se o pozemky p. č. 274/2 (53m²) a pozemek 332/22 (11.255m²). Pozemky jsou v územním plánu určeny k bydlení (individuální bydlení venkovského typu).

* Bydlení individuální venkovského typu - BV

A. Hlavní využití
bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, s příměsí
nerušících obslužných funkcí místního významu.

B. Přípustné využití
1. rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov drobného
hospodářského zvířectva a zázemím užitkových zahrad,
2. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad,
3. veřejné stravování a nerušící řemeslné provozy sloužící pro obsluhu tohoto území,
4. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1 000 m
5. stavby pro rodinnou rekreaci,
6. vestavěná zařízení kulturní, sociální, školská, zdravotnická a sportovní,
7. zařízení výrobních a nevýrobních služeb,
8. samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství,
12. dětská vybavená hřiště.

C. Podmínečně přípustné využití

1. ubytování pouze do kapacity 50 lůžek v 1 objektu,
2. víceúčelová hřiště pouze travnatá,
3. samostatně stojící řadové garáže do 10 kusů včetně manipulační plochy,
4. nízkopodlažní bytové domy do 2. max. 3.NP.

D. Nepřípustné využití

1. jakékoliv provozy s negativní účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí,
2. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 30,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 60.


Pozemky nejsou zasíťovány, nicméně v dosahu jsou veškeré inženýrské sítě (plyn, elektřina, voda, kanalizace). V současné době jsou pozemky bez známky údržby, zaneseny nálety.

Základní údaje

Dopravní spojení
VlakSilniceDálnice
ID nemovitosti
N00953
Celková plocha
11308m2

Poloha na mapě

Foto - Mgr. Klára Seidlová
Mgr. Klára Seidlová
Zobrazit
kontakt
Česká Společnost Realitní / Jura ex alto

© 2024 Sousedé