Sousedé
(1/18)
3 900 000 Kč
ID nemovitosti:MB7080091
Plocha pozemku:1.300 m2
Datum aktualizace:13. prosince 2023

Popis nemovitosti

Exkluzivně nabízíme k prodeji stavební pozemek o výměře 1300 m2 v lukrativní části Ostravy Poruby. Inženýrské sítě se nacházejí na hranici pozemku. Příjezd k pozemku po asfaltové silnici ve vlastnictví města Ostravy. Lze i požádat o změnu územního plánu na výstavbu rodinného domu.
Využití dle územního plánu:
Přípustné využití:
provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití - administrativa, šatny, umývárny,
stravovací zařízení, servisy, služby, sklady, čerpací stanice pohonných hmot,
dopravní infrastruktura silniční, cyklistické a pěší komunikace, vlečky, seřazovací nádraží, parkoviště
pro osobní a nákladní automobily odpovídající kapacitě předmětných zařízení, garáže, zpevněné
a manipulační plochy, zastávky MHD, alternativní druhy dopravy lanovky, visuté dráhy apod.,
technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, telekomunikační zařízení, čistírny
odpadních vod pro předmětné budovy, alternativní zdroje energie k zajištění provozu předmětných budov
a zařízení (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou), plocha pro odpadní
kontejnery,
veřejné prostory, zeleň a vodní plochy.

Podmíněně přípustné využití:
ubytovací zařízení pro zaměstnance, jako stavby doplňkové k hlavnímu využití a zde již umístěné
průmyslové stavby či provozu,
občanské vybavení sloužící zaměstnancům (např. obchody, služby, administrativa, kulturní
a společenská zařízení),
stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci,
stavba/zařízení dočasné spalovny nebezpečného odpadu za účelem likvidace ekologických závad na
území města Ostravy, max. po dobu této sanace.

Nepřípustné využití:
činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným
využitím.

Základní údaje

Dopravní spojení
MHD
Příjezd
Asfalt
Elektrický proud
230 V400 V
Kanalizace
Veřejná kanalizace
Zavedené inž. sítě
Plyn
ID nemovitosti
MB7080091

Poloha na mapě

Foto - Marek Bijok
Marek Bijok
Zobrazit
kontakt
Comfort reality CZ, s.r.o.

© 2024 Sousedé