Sousedé
(1/6)
3 120 000 Kč
Poznámka k ceně: Nejnižší podání
ID nemovitosti:N03978
Plocha pozemku:8.786 m2
Datum vložení:starší půl roku

Popis nemovitosti

Předmětem připravované dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 99/100 na souboru tří pozemků parc. č. 442, č. 443 a 444. zapsaných na LV č. 546, k.ú. Dolní Suchá. Pozemky se nacházejí při místní hlavní komunikaci-ulice Orlovská. Jedná se o neoplocené pozemky, které mají mírný jižní sklon a v části se nacházejí náletové křoviny či stromy. Přístup na pozemky je z ulice Orlovská. Dle posudku znalce je možné napojení na všechny inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, plyn). Dle Územního plánu Havířov jsou tyto pozemky vedeny v ploše DS1 – plochy dopravní infrastruktury. Pozemky, které tvoří předmět dražby, se dotýkají záměrů řešených v Úplném znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a umístění nových staveb na pozemcích, které tvoří předmět dražby, nesmí být v rozporu s Územním plánem Havířov. Podrobný výčet zamýšlených staveb dle ÚP města Havířov je uveden ve znaleckém posudku, který zašleme na vyžádání.

Základní údaje

ID nemovitosti
N03978
Celková plocha
8786m2
Poloha v obci
Klidná část obce

Poloha na mapě

Foto - Tomáš  Doubrava
Tomáš Doubrava
Zobrazit
kontakt
NAXOS a.s.

© 2024 Sousedé