Sousedé
(1/8)
37 152 618 Kč
Přepočet na m2:
10.303 ,-Kč/m2
Poznámka k ceně: + provize RK
ID nemovitosti:18502
Plocha pozemku:3.606 m2
Datum aktualizace:28. května 2024

Popis nemovitosti

Nabízíme prodej pozemku určeného ke komerčnímu využití o celkové výměře 3606m2 v k.ú. Horní Heršpice při ulici K Terminálu v Brně. Součástí prodeje je stavební povolení na výstavbu haly, ovšem jako součást dostavby sousedního objektu. Pro realizaci výstavby bude nutná změna územního a stavebního povolení.

Z fotografií je zřejmé, že pozemek skýtá mnoho výhod a další informace doplňuji:

je rovinatý
tvar se blíží čtverci
nejsou na něm žádné stavby určené k demolici
ani okrajově se nevyskytuje nálet či vzrostlá zeleň
sítě jsou relativně dostupné
vydané a platné stavební povolení deklaruje možnost výstavby
v blízkém okolí není bytová výstavba, která by omezovala využití pozemku
pozemek není v záplavovém území
pozemek bez ekologické zátěže dosud sloužil pouze k zemědělským účelům či jako zázemí sousední stavby
pozemek je ve vlastnictví jedné právnické osoby a neváznou na něm žádná omezení vlastnických práv s výjimkou velmi malé části u hranice pozemku - věcné břemeno kanalizace evidováno v KN
věcné břemeno/právo zahušťuje příjezd na pozemek bez nutnosti budování dalšího křížení s komunikací, již evidováno v KN
vzdušné vedení bude v následujících měsících odstraněno a nahrazeno novou kabeláží v zemi. Poskytuje dostatečnou kapacitu energie pro novou výstavbu s výjimkou extrémně energeticky náročné
pozemek je připravený k prodeji, prodej se uskuteční formou prodeje firmy, která byla za účelem prodeje odštěpena a nemá žádné aktivity.


Velmi malá část pozemku přiléhající ke komunikaci je omezena vzdušným vedením a kanalizačním řadem (výtlak splaškových vod a vsak vod dešťových sousedního objektu), obě sítě jsou okem patrné. Jiné inženýrské sítě pod a nad pozemkem nejsou. Napojení pozemku na inženýrské sítě není připraveno. Napojení na splaškovou kanalizaci a vodovod se předpokládá z ulice Bednářova, nn nová trafostanice. Pro příjezd k pozemku byla dosud využívána cesta zpevněná panely z nároží ulic K Terminálu a Bednářova, vjezd na pozemek zajištěn břemenem přes stávající vjezd k sousedním nemovitostem.

Navržený objekt, na který je vydáno stavební povolení, zahrnuje převážnou většinu pozemku, výška zástavby po atiku 7,6m. Na pozemku byly vykopané a vyvrtané sondy do cca 80cm, celá vrstva říční písek. Pozemek je vyňat ze zemědělského půdního fondu, v územním plánu je určen jako smíšená plocha výroby a služeb. Pozemek je z cca 2/3 obvodu trvale oplocen.

Základní údaje

ID nemovitosti
18502
Celková plocha
3606m2
Obytná plocha
3606m2
Užitná plocha
3606m2

Poloha na mapě

Foto - Ing. Ivana Tošovská
Ing. Ivana Tošovská
Zobrazit
kontakt
FIEDLER REALITY s.r.o.

© 2024 Sousedé