Sousedé
(1/25)
nebyla stanovena
Poznámka k ceně: včetně právního a geodetického servisu a služeb RK
ID nemovitosti:363781
Plocha pozemku:5.381 m2
Datum aktualizace:14. května 2024

Popis nemovitosti

Nabízíme k prodeji soubor nezastavěných částí pozemků (cca 5381 m2) označený jako "A" ze souboru pozemků o celkové výměře 13407 m2. Původně se jedná o součást zemědělské usedlosti v Hynčicích, části obce Vražné (viz plocha vyznačená v grafické příloze fotografické prezentace této nabídky).
V bezprostředním dosahu je připojení na vodovod a elektřinu. Vybudování obecní kanalizace je v plánu Obce Vražné.

Soubor pozemků lze rozdělit na dvě až tři části dle schématického znázornění v grafické příloze inzerátu označené A,B,C a nebo 1,2 této nabídky, kde konečné rozdělení a kupní cena bude dohodnuta na základě konkrétních poptávek.

Usedlost přiléhá ke stávající zástavbě statků a dle platného ÚPN je v plochách "VL"- VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL (cca 6 245 m2) a "ZV" - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ (cca 7 162 m2). V plánu je plochu "ZV" změnou územního plánu redukovat o min. 1/3. Plochy lze na základě konkrétní poptávky změnou územního plánu uspořádat rovněž ve prospěch zastavitelných ploch bydlení s přesunutím plochy zeleně na sever k obecní komunikaci apod. Proces pořizování ÚPN je aktuálně v počáteční fázi.

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL - "VL":
Hlavní využití:
- stavby pro výrobu a skladování a zemědělskou výrobu a skladování
Přípustné využití:
- parky a veřejná zeleň včetně dětských hřišť
- stavby veřejné nebo související dopravní infrastruktura a služeb (ČSPHM, STK)
- stavby veřejné nebo související technické infrastruktury
- parkoviště a garáže pro automobily všeho druhu a stroje
- fotovoltaické elektrárny na stávajících nebo navržených stavbách
- sběrné dvory
- stavby drobné doprovodné a sakrální architektury, další zeleň, ...retenční a protierozní opatření
Podmíněně přípustné využití:
- občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední – administrativa..., obchody...
- ubytování pro majitele, správce nebo nájemce... o velikosti 1 b.j.
- stavby pro reklamu a informační a reklamní zařízení
- záměry na umístění zdroje hluku příp. vibrací...nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku...
Nepřípustné využití:
- všechny stavby a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- zástavba do 3 běžných nadzemních podlaží a podkroví
- Koeficient zastavění plochy KZP=0,7
- Koeficient zeleně KZZ=0,3

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ - "ZV":
Hlavní využití:
- parky a další veřejná zeleň
Přípustné využití:
- veřejná prostranství, včetně dětských hřišť
- stavby veřejné nebo související dopravní a technické infrastruktury
Podmíněně přípustné využití:
- Technická opatření a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu hygienická zařízení, ekologická a informační centra
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
- oplocení

Další informace Vám sdělí makléř nabídky...

Základní údaje

Dopravní spojení
AutobusVlakMHDSilniceDálnice
Elektrický proud
110 V400 V
Kanalizace
Žumpa, septik
Zdroj vody
Veřejný vodovod
Vybavení bytu
Bez vybavení
ID nemovitosti
363781
Celková plocha
5381m2
Užitná plocha
5381m2
Foto - Ing., Ing. arch. Bohuslav Kunat
Ing., Ing. arch. Bohuslav Kunat
Zobrazit
kontakt
RE/MAX MONARCHA

© 2024 Sousedé