Sousedé
(1/25)
nebyla stanovena
Poznámka k ceně: včetně právního a geodetického servisu a služeb RK
ID nemovitosti:269856
Plocha pozemku:13.407 m2
Datum aktualizace:31. března 2024

Popis nemovitosti

Nabízíme k prodeji pozemky o celkové výměře 13407 m2 se stavbou určenou k demolici, bývalá zemědělská usedlost v obci Vražné - Hynčice. Soubor pozemků lze rozdělit na dvě až tři části dle grafického návrhu v inzerátu, kde konečné rozdělení a kupní cena bude dohodnuta na základě konkrétních poptávek.

Usedlost přiléhá ke stávající tradiční zástavbě rodinných statků a dle platného územního plánu je v plochách "VL"- VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL (cca 6 245 m2) a "ZV" - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ (cca 7 162 m2). Plochy lze změnou územního plánu uspořádat rovněž ve prospěch zastavitelných ploch bydlení s přesunutím plochy zeleně na sever k obecní komunikaci apod.
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL - "VL":
Hlavní využití:
- stavby pro výrobu a skladování a zemědělskou výrobu a skladování
Přípustné využití:
- parky a veřejná zeleň včetně dětských hřišť
- stavby veřejné nebo související dopravní infrastruktura a služeb (ČSPHM, STK)
- stavby veřejné nebo související technické infrastruktury
- parkoviště a garáže pro automobily všeho druhu a stroje
- fotovoltaické elektrárny na stávajících nebo navržených stavbách
- sběrné dvory
- stavby drobné doprovodné a sakrální architektury, další zeleň, ...retenční a protierozní opatření
Podmíněně přípustné využití:
- občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední – administrativa..., obchody...
- ubytování pro majitele, správce nebo nájemce... o velikosti 1 b.j.
- stavby pro reklamu a informační a reklamní zařízení
- záměry na umístění zdroje hluku příp. vibrací...nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku...
Nepřípustné využití:
- všechny stavby a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- zástavba do 3 běžných nadzemních podlaží a podkroví
- Koeficient zastavění plochy KZP=0,7
- Koeficient zeleně KZZ=0,3
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ - "ZV":
Hlavní využití:
- parky a další veřejná zeleň
Přípustné využití:
- veřejná prostranství, včetně dětských hřišť
- stavby veřejné nebo související dopravní a technické infrastruktury
Podmíněně přípustné využití:
- Technická opatření a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu hygienická zařízení, ekologická a informační centra
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
- oplocení
Plochu ZV lze změnou územního plánu redukovat ve prospěch zastavitelných ploch nebo změnit její využití například na:
ZELEŇ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ - "ZS" v rozsahu až 9 641 m2:
Hlavní využití:
- zejména zahrady, záhumenky, obvykle oplocené
Přípustné využití:
- drobné stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do 5m výšky, nepodsklepené...
- parky a veřejná zeleň včetně dětských hřišť
- veřejná prostranství
- stavby veřejné nebo související dopravní infrastruktury nebo technické infrastruktury
- stavby drobné doprovodné a sakrální architektury další zeleň... retenční a protierozní opatření.

Další informace Vám sdělí makléř nabídky

Základní údaje

Dopravní spojení
AutobusVlakMHDSilniceDálnice
Elektrický proud
110 V400 V
Kanalizace
Žumpa, septik
Zdroj vody
Veřejný vodovod
Vybavení bytu
Bez vybavení
ID nemovitosti
269856
Celková plocha
13407m2
Užitná plocha
13407m2

Poloha na mapě

Foto - Ing., Ing. arch. Bohuslav Kunat
Ing., Ing. arch. Bohuslav Kunat
Zobrazit
kontakt
RE/MAX MONARCHA

© 2024 Sousedé