Sousedé
(1/25)
katastr_1
Vyvolávací cena: 51 488 000 Kč
Přepočet na m2:
678 ,-Kč/m2
ID nemovitosti:51926
Plocha pozemku:75.968 m2
Termín dražby:14. září 2022
Datum vložení:28. července 2022

Popis nemovitosti

Veřejná dražba - stavební pozemky, zemědělská usedlost a přilehlé pozemky, celkem 75 968m2, k.ú. Machnín-Liberec, Liberecký kraj Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6642Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: KSLB 57 INS 36531/2013Předmět dražby:Předmětem dražby jsou nemovité věci (dále vše též jen jako „Předmět dražby“), a to:- pozemek St. 55, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 5, bytový dům, příslušná k části obce Liberec XXXIII-Machnín,- pozemek St. 56, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 4, bytový dům, příslušná k části obce Liberec XXXIII-Machnín,- pozemek parc.č. 449, ostatní plocha, manipulační plocha,- pozemek parc.č. 450/8, trvalý travní porost,- pozemek parc.č. 450/9, trvalý travní porost,- pozemek parc.č. 453/2, ostatní plocha, manipulační plocha,- pozemek parc.č. 466/8, ostatní plocha, jiná plocha,- pozemek parc.č. 487/1, trvalý travní porost,- pozemek parc.č. 1068/4, ostatní plocha, ostatní komunikace,to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 123 pro katastrální území Machnín, obec Liberec, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Liberec, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím,a dále- pozemek parc.č. 450/1, trvalý travní porost,- pozemek parc.č. 450/10, trvalý travní porost,to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 842 pro katastrální území Machnín, obec Liberec, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Liberec, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.Popis předmětu dražby a lokality:Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, jsou umístěny při komunikaci Tolstého v Liberci-Machníně. Velká část území je platným územním plánem určena k zastavění rodinými domy.Dle funkčního využití se jedná především o plochy spadající do:- bydlení všeobecné (BO)- smíšené obytné městské (SM)- občanské vybavení sport (OS)- zemědělské (AZ)Stávající areál je tvořen výrobně-skladovým zázemím a pozemky v jednotném funkčním celku a dále přináležejícími pozemky. Původně zemědělský areál byl přibližně od roku 1996 využíván dle dostupných informací převážně stavební společností pro skladování a lehkou výrobu. Areál se skládá z 11 objektů převážně využitelných pro skladování, které dohromady zaujímají cca čtvercový půdorysný tvar. Jednotlivé stavby nejsou podsklepeny s výjimkou menší části jednoho z objektů. Areál je přístupný ze západu z místní komunikace Tolstého a z východu po nezpevněné cestě.IS: Areál je napojen na elektrickou a vodovodní přípojku, plynová přípojka není zprovozněna a kanalizace je svedena do septiku.Kompletní informace včetně dispozičního řešení, popisu jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny ve znaleckém posudku.

Základní údaje

ID nemovitosti
51926

Informace k dražbě

Druh dražby
dobrovolná
Datum dražby
14. 9. 2022 v 13:00
1. termín prohlídky
25. 8. 2022 v 13:00
2. termín prohlídky
1. 9. 2022 v 13:00
Posudek dražby
Vyhláška dražby
Odhad ceny
51 488 000 Kč
Dražební jistina
4 000 000 Kč
Minimální výše příhozu
100 000 Kč
Místo dražby
www.verejnedrazby.cz/A6642

Poloha na mapě

Foto - Bc. Petr Stejskal
Bc. Petr Stejskal
Zobrazit
kontakt
GAUTE, a.s.

Kontaktovat prodejce

code
Opiš kód z obrázku:
zpracováním osobních údajů

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, v platném znění, prohlašuji, že mi je alespoň 16 let a uděluji tak svůj souhlas se zpracováním zadaných údajů (jméno, telefon, e-mail, ip adresa) společnosti Český Internet s.r.o., IČO: 26113571, se sídlem Kostelní 942/46, České Budějovice, 370 04 (správce dat), za účelem předání dotazu z tohoto formuláře Vámi vybranému inzerentovi a zpětného kontaktování mé osoby. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců.
Informace předané tímto formulářem budou uloženy v databázi správce maximálně po dobu 10 let. Odvolání souhlasu s uložením a zpracováním poskytnutých dat lze e-mailem na osobniudaje@ci.cz. V případě podezření na neoprávněné použití Vámi poskytnutých údajů máte právo předat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací zde

© 2022 Sousedé