Sousedé
(1/7)
Vyvolávací cena: 1 532 000 Kč
Přepočet na m2:
50 ,-Kč/m2
ID nemovitosti:KP011839
Plocha pozemku:30.649 m2
Termín dražby:29. června 2023
Datum aktualizace:7. srpna 2023

Popis nemovitosti

Auzkce souboru nemovitých věcí včetně faktických součástí a příslušenství:
• Pozemek parc. č. 4268 o výměře 6 043 m2 – trvalý travní porost;
• Pozemek parc. č. 4270 o výměře 16 805 m2 – ostatní plocha (neplodná půda);
• Pozemek parc. č. 4271 o výměře 7 801 m2 – trvalý travní porost;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 374, pro katastrální území Křižany, obec Křižany, okres Liberec, (dále jen „Předmět aukce“).
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku a nacházejí se v západní části obce Křižany, za rodinným domem č.p. 391. Leží vlevo od hlavní komunikace procházející obcí ve směru na Žibřidice. Umístění je v souvislé lokalitě zemědělsky využívaných pozemků, kterou odděluje od silnice souvislý pás pozemků s rodinnými domy. Pozemky jsou přístupné přes místní cesty, konkrétně přes pozemky parc.č. 3066 a parc.č. 3058/1, které jsou ve vlastnictví obce Křižany. V dosahu nejsou žádné inženýrské sítě, ty jsou zřejmě umístěny v komunikaci procházející obcí vzdálené cca 110 metrů od severního okraje pozemku parc.č. 4271.
Pozemky jsou zřejmě využívány jako pastvina, jsou z části ohrazené malým lehkým plůtkem. V severní části jsou mírně svažité. Na pozemku parc.č. 4270 (ostatní plocha, neplodná půda) se nachází náletové dřeviny, listnaté stromy a keře vzniklé spontánně, bez údržby a bez hospodářského využití. Podél celého celku pozemků je v KN evidována polní cesta, konkrétně se jedná o pozemek parc.č. 4734, který je ve vlastnictví obce Křižany. V reálu tato cesta neexistuje, tvoří ji travnatá plocha, která je zčásti zarostlá náletovými dřevinami. U jižní hranice pozemku parc.č. 4270 je vedení elektro VN, které u zemědělsky využívaných pozemků nemá vliv na jejich využití. Podél severní hranice pozemku parc.č. 4271 je dle dálkového nahlížení do KN zakresleno věcné břemeno pro České Radiokomunikace, které neomezuje využití pozemku jako pastvinu. Dle územního plánu obce Křižany se pozemky parc.č. 4268 a parc.č. 4271 nachází ve funkčním využití ploch AZ – zemědělské, a pozemek parc.č. 4270 se nachází ve funkčním využití ploch MN – smíšené nezastavěného území.
Údolní obec Křižany se nachází na silnici z Chrastavy do Osečné, nedaleko města Liberec. Má dvě části: Křižany a Žibřidice. V obci je pošta, základní i mateřská škola, knihovna, obchod se smíšeným zbožím, kadeřnictví. Kompletní občanská vybavenost se nachází v Liberci vzdáleném cca 16 km východním směrem. Přes Křižany vede silnice II/592. Obec má vlakové i autobusové spojení.

Základní údaje

ID nemovitosti
KP011839

Informace k dražbě

Druh dražby
dobrovolná
Datum dražby
29. 6. 2023 v 11:00
1. termín prohlídky
29. 6. 2023 v 11:00
2. termín prohlídky
29. 6. 2023 v 11:00
Posudek dražby
Vyhláška dražby
Odhad ceny
1 532 000 Kč
Dražební jistina
1 Kč
Minimální výše příhozu
5 000 Kč
Místo dražby

Poloha na mapě

Foto - Ondřej Velemínský
Ondřej Velemínský
Zobrazit
kontakt
KOVA Reality s.r.o.

© 2023 Sousedé